CentOS Sanal Sunucuya VMWare Tools Kurulumu

Spread the love


CentOS sanal sunucunuza SSH konsolu üzerinde aşağıdaki komutları sırası ile
uygulayarak VMWare tools kurabilirsiniz.

#  yum -y install perl
#  mkdir /mnt/cdrom
#  mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
#  cp /mnt/cdrom/VMwareTools-*.tar.gz /mnt
#  umount /mnt/cdrom
#  tar -zxf /mnt/VMwareTools-*.tar.gz -C /mnt
#  cd /mnt/vmware-tools-distrib/
#  ./vmware-install.pl –default
#  rm -rf /mnt/vmware-tools-distrib