Linux Sunucularda Belirli Bir Boyutun Üzerindeki Dosyaları Aramak İçin SSH Komutu

Linux sunucularda temizlik için genellikle büyük boyutlu dosyaları silmeniz gerekir. Linux sunucunuzdaki büyük dosyaları SSH konsolunuza bağlanarak aşağıdaki SSH komutu ile listeleyebilirsiniz.

Bu SSH komutu ile belirli bir klasörün altındaki örneğin 1GB boyutun üzerindeki dosyaları listelersiniz. Örnekte /var/log klasörü altında 1000 megabyte ve üzeri boyutta olan dosyaları arattırdı.
Sizde istediğiniz klasörü ve boyutu yazarak sunucunuzda arama yapabilirsiniz ;

find /var/log -type f -size +1000M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $5 ": " $9 }' |sort -n

Bir yanıt yazın