SSH Üzerinde Çalışan Cat, More, Head, Tail, Grep Komutları

Spread the love

# cat
Bir metin dosyasının içeriğini komut satırında görmemizi sağlar. Örnek:
cat dosya.txt
Bu komut dosya.txt dosyasının içeriğini komut isteminde okuyabilmemizi sağlar.

#more
more komutu cat ile aynı ile vazifelidir. Ancak more komutunun bir avantajı tek sayfada gösterilemeyecek olan dosyalar okunurken boşluk tuşu ile kaydırma olanağı sağlamasıdır.

# head
Bir metin dosyasının ilk birkaç satırını görüntülemek için kullanılır. Örnek:
head dosya.txt

# tail
Tail komutu bir dosyanın son satırlarının görüntülenmesini (ekrana basılmasını) sağlamaktadır.

# tail dosya.txt
head ve tail komutları için varsayılan değer 10’dur. Ancak istenirse bu değer değiştirilebilir. Örnekler:
head -n 5 dosya.txt
tail -n 25 dosya.txt
Birinci örnekte dosyanın başından itibaren 5 satır görüntülenir. İkincisinde ise aynı dosyanın sonundan itibaren 25 satır görüntülenir.
Tail -f şeklinde -f parametresi ile kullanıldığında ise ilgili dosyanın live (canlı) olarak yani anlık olarak takip edilmesini sağlar. F parametresi follow kelimesini ifade eder. Follow ingilizcede takip, izlemek, takip etmek anlamına gelir.

# tail -f /var/log/cron
Yukarıdaki komutu verdiğimizde cron isimli log dosyasının son 10 satırı ekrana basılacak ve dosyaya eklenen her satır yine ekrana anında basılacaktır. Yani, biz komutu verdikten sonra ilgili dosyaya eklenen her satırı ekranda anlık olarak görüyor olacağız. Bu komut özellikle log dosyalarının takibinde çok işimize yaramaktadır.
Tail komutu stadart olarak bir dosyanın son 10 satırını ekrana basar bunu değiştirmek için -n parametresi kullanılır.

# tail -n 50 dosya.log

#grep
Metin dosyalarında arama yapmaya yarayan bir komuttur. Örnek:
grep metin dosya.txt
Bu komutla dosya.txt dosyasında “metin” metnini içeren bütün satırlar görüntülenir ve “metin” metinleri de renkli gösterilir. grep komutu ile istenirse aynı anda birden fazla dosyada da arama yapılabilir. Bu durumda her bulunan metnin satırının sol kısmında metinin hangi dosyada bulunduğu yazar. Örnek komut:
grep metin dosya1.txt dosya2.txt