SSH Üzerinden SQL (veritabanı) Dosyası Import Etmek (İçeri Aktarmak)

Spread the love

Aşağıdaki komutla sunucunuzda yer alan SQL dosyasını MySQL içinde istediğiniz bir
veritabanına import edebilirsiniz. Tabi ki veritabanı ve kullanıcı oluşturulmuş olmalıdır.
SQL dosya boyutnuz MySQL ayarlarınızda belirtilen maksimum dosya boyutundan fazlaysa hata
alırsınız. Aldığınız hatayı aşağıda belirtilen satırı mysql.cnf dosyanıza ekleyerek yada
import komutunda gerekli parametreyi vererek düzeltebilirsiniz.

SQL dosyanızı aşağıdaki şekilde istediğiniz bir veritabanına import edebilirsniz,

# mysql -u DB-KULLANICI-ADI -p DB-ADI < yedek.sql

Maximum allovable file size reached benzeri bir hata alıyorsanız aşağıdaki satırı my.cnf
yani MySQL konfigürasyon dosyanıza ekleyip MySQL sunucunuzu restart ediniz.

– max_allowed_packet=100M (dosya boyutunu kendi dosyanızın boyutuna göre ayarlayınız).

Veya aşağıdaki şekilde import komutunda max_allowed_packet değerini belirleyebiliriz.

mysql –max_allowed_packet=100M -u DB-KULLANICI-ADI -p DB-ADI < yedek.sql

En son MySQL sunucumuzu restart ediyoruz.

# service mysqld restart