Centos 6.x Üzerine PHP-FPM 5.4 , 5.5 veya 5.6 Kurulumu

 

Centos 6.x üzerine yum ile PHP kurduğumuzda 5.3 versiyonu gelmektedir. Bu eski PHP sürümünü kullanmak yerine daha güncel olan PHP-FPM  5.4 , 5.5 veya 5.6  versiyonlarından bir tanesini kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda makalede belirtilen işlemleri sıra ile yapmanız yeterli olacaktır.

Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız iletişim veya destek sayfamızdan bize ulaşarak destek alabilirsiniz.

 1. Repository Ayarlıyoruz
  yum update -y
  sudo rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
  cd /etc/yum.repos.d
  curl -O http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi.repo
 2. PHP-FPM 5.4 Kurulumu
  yum install php-fpm php php-devel -y --enablerepo=remi
  yum install php-mbstring -y --enablerepo=remi
  yum install php-mcrypt -y --enablerepo=remi
  yum install php-mbstring -y --enablerepo=remi
  yum install php-soap -y --enablerepo=remi
  yum install php-intl -y --enablerepo=remi
  yum install php-apc -y --enablerepo=remi
  yum groupinstall "PHP Support" --enablerepo=remi -y
 3. PHP-FPM 5.5 Kurulumu
  yum install gd-last --enablerepo=remi
  yum install php-fpm php php-devel -y --enablerepo=remi-php55
  yum install php-mbstring php-mcrypt php-soap php-apc -y --enablerepo=remi-php55
  yum groupinstall "PHP Support" --enablerepo=remi-php55 -y
 4. PHP-FPM 5.6 Kurulumu
  yum install php-fpm php php-devel -y --enablerepo=remi-php56
  yum install php-mbstring php-mcrypt php-soap php-apc -y --enablerepo=remi-php56
  yum install gd-last --enablerepo=remi
  yum groupinstall "PHP Support" --enablerepo=remi-php56 -y

 

Eğer nginx kullanıyorsanız aşağıdaki şekilde nginx için gerekli konfigürasyonuda yapabilirsiniz.

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

listen = /var/run/php5-fpm.sock
listen.allowed_clients = 127.0.0.1
listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0666
user = nginx
group = nginx
service php-fpm start

chown nginx:nginx /var/run/php5-fpm.sock

Son olarak servisin çalıştığını kontrol edebilirsiniz.

ps -ef | grep fpm

Bir yanıt yazın