FreeBSD SSH Komutları – Bazı Port Kurulumları

Spread the love

FreeBSD kendine özgü bazı özellikleri olan ve çekirdeği itibariyle kendi adıyla anılan bir unix türevidir
Tabi ki durum böyle olduğu için kendine has bazı farklı komutları ve çalışma özellikleri mevcuttur.
Bu dökümanda FreeBSD üzerinde mevcut olup kurabileceğiniz bazı servis ve uygulamaların kurulabilmesi için
gerekli SSH komutlarını bulabilirsiniz.

Yapacağınız hatalı bir kurulum sisteminizin çalışmasını etkileyebileceği gibi veri kaybı yaşamanızada neden
olabilir bu sebeple dikkatli olmanızı ve bilinçsiz işlemler yapmaktan kaçınmanızı öneririz.

# LibXML
cd /usr/ports/textproc/libxml2
make install clean

# mc
cd /usr/ports/misc/mc
make install clean

# bison
cd /usr/ports/devel/bison
make install clean

# bzip2
cd /usr/ports/archivers/bzip2
make install clean

# gzip
cd /usr/ports/archivers/gzip
make install clean

# unarj
cd /usr/ports/archivers/unarj
make install clean

# unrar
cd /usr/ports/archivers/unrar
make install clean

# untar
cd /usr/ports/archivers/untar
make install clean

# unzip
cd /usr/ports/archivers/unzip
make install clean

# zip
cd /usr/ports/archivers/zip
make install clean

# unix2dos
cd /usr/ports/converters/unix2dos
make install clean

# curl
cd /usr/ports/ftp/curl
make install clean

# libmcrypt
cd /usr/ports/security/libmcrypt
make install clean

# OpenLDAP
cd /usr/ports/net/openldap23-client/
make install clean

# lame
cd /usr/ports/audio/lame
make install clean

# ncurses-devel
cd /usr/ports/devel/ncurses
make install clean

# audiofile-devel
cd /usr/ports/audio/libaudiofile
make install clean
cd /usr/ports/audio/linux-libaudiofile
make install clean

# sox (Enable: mp3 encoding with LAME, mp3 decoding with MAD, Ogg Vorbis support, GSM audio codec support)
cd /usr/ports/audio/sox
make install clean

# PNG
cd /usr/ports/graphics/png
make install clean

# JPEG
cd /usr/ports/graphics/jpeg
make install clean

# GD
cd /usr/ports/graphics/gd
make install clean

# Doxygen
cd /usr/ports/devel/doxygen
make install clean

# Festival
cd /usr/ports/audio/festival
make install clean

# Flite
cd /usr/ports/audio/flite
make install clean

# pidof
cd /usr/ports/sysutils/pidof
make install clean

# Subversion
cd /usr/ports/devel/subversion
make install clean
ln -s /usr/local/lib/libaprutil-1.so.3 /usr/local/lib/libaprutil-1.so.2
ln -s /usr/local/lib/libapr-1.so.3 /usr/local/lib/libapr-1.so.2
# cd /usr/src
# svn checkout svn://cvs.cacti.net/var/svnroot/cacti

# Screen
cd /usr/ports/sysutils/screen
make install clean

# TTYLoad
cd /usr/ports/sysutils/ttyload
make install clean

# IFTop
cd /usr/ports/net-mgmt/iftop
make install clean

# Ploticus
cd /usr/ports/math/ploticus
make install clean

# MTop
cd /usr/ports/databases/mtop
make install clean

# Sipsak
cd /usr/ports/net/sipsak
make install clean

# PEAK setuptools – see also: http://pypi.python.org/pypi/setuptools
cd /usr/ports/devel/py-setuptools
make install clean