Sık Kullanılan Bazı SSH Komutları

Spread the love

SSH Komutları
Linux SSH Komutları ve kullanımı.

# ls Dizinde bulunan herşeyi listeler.
# ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
# ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
# ll – Dizinde bulunan dosyaları ve dizinleri detaylı olarak ve boyutlarınıda göstererek listeler.
– ll -h Şeklinde kullanılırsa dosya boyutları daha anlaşılır olarak görüntülenecektir.

tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.
cp Dosyayı kopyalar. # cp abc.tar.gz /var/xyz şeklinde.
cp komutu ile klasör kopyalamak için # cp -rf klasoradi /klasorun/kopyalanacagi/dizin şeklinde kullanılmalıdır.
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir.
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
rm Dosya silmenizi sağlar.
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
oooo Belirtilen siteyi görüntüler.
df Harddisk istatistiklerini gösterir.
quota Disk kullanımınızı gösterir.
# uname – İşletim sisteiminin versiyon bilgilerini gösterir.
# whoami – Giriş yapmış olduğunuz kullanıcının bilgilerinizi gösterir.
# who – Sunucuya bağlı olanları gösterir.
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
# whereis dosyaadi – Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
BitchX IRC programını çalıştırır.
mail Postalarınızı kontrol eder.
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
man Komut hakkında yardım görüntüler
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
ROOTMAKİNADAN İP ÖĞRENME: ip addr
ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
reboot: Sunucuya restart atar
service mysqld restart: mysql restart atar
service httpd restart: apache ye rest atar
service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır
apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar
service apf restart : apf ye restart atar
netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir
netstat -a sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)
pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.
uptime : Uptime Durumu

– KERNEL BILGILERI
# uname -a

– KERNEL KAC BIT
# file /usr/bin/file

IP BAN

ip banlamak
iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP
ip ban kaldırma
iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

Servera dosya çekmek
# wget http://www.siteadresi.com/dosyaadi.zip – dosya indirmenizi sağlar.

– Zip açmak
# unzip dosya.zip

– tar.gz açmak
# tar -zxvf dosya.tar.gz

– gzip açma
# gunzip dosya.tar.gz

– Dosya sıkıştırmak
# tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştıtılacak-dosya-veya-klasör