SSH Konsolunda MySQL Root Şifresi Değiştirmek veya Atamak

Spread the love

Yeni kurulmuş bir MySQL sunucuya ROOT şifresi belirlemek için,
# mysqladmin -u root password BİRŞİFREYAZIN

Root şifresi mevcut olan bir MySQL sunucusunun şifresini değiştirmek için,
(DİKKAT: -p’MEVCUTŞİFRE’ ibaresinde -p’den sonra boşluk yoktur, bu ifade bitişiktir)
# mysqladmin -u root -p’MEVCUTŞİFRE’ password YENİŞİFRE

– ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİNİ MySQL KOMUTLARI İLE YAPMAK
Önce, MySQL sunucumuza bağlanıyoruz. Henüz şifre ataması yapılmadığı için aşağıdaki
komutla şifresiz olarak bağlanabiliriz. Eğer şifresiz bağlanamıyorsanız daha önce
şifre ataması yapılmış yada sunucunuz çalışmıyor (kapalı) demektir.
# mysql -u root

Bağlantı sağladıktan sonra aşağıdaki komut ile işlemi mysql isimli veri tabanında
yapacağımızı belirtiyoruz.
# mysql > use mysql;
Aşağıdaki komut ile şifremizi tanımlıyoruz.
# mysql > SET PASSWORD FOR ‘root’@’localhost’ = PASSWORD(‘BİRŞİFREYAZIN’);

Son işlem olarak aşağıdaki komutla izinleri yeniliyoruz ve MySQL sunucudan çıkıyoruz.
mysql > flush privileges;
mysql> quit;